ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด - An Overview

เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส

เครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน > ประกัน >

ข้อมูลเพิ่มเติม : โตเกียวมารีนประกันชีวิต

ทำประกันแล้วรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

คุ้มครองโรคทางพันธุกรรม หรือภาวะผิดปกติแต่กำเนิด

เลือกประกันสุขภาพที่ให้การคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐานครบถ้วน

จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว ทำไงได้บ้าง พร้อมวิธีคำนวณว่าได้เงินคืนเท่าไร

รองเท้าวิ่ง , รองเท้าผ้าใบ, อุปกรณ์เสริมรองเท้า

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้า, น้ำตบ, ครีมบำรุงผิวหน้า

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันเลือกความคุ้มครองเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องมีการตอบคำถามสุขภาพหรือตรวจสุขภาพเพิ่มเติม อีกทั้งการปรับแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายนั้นจะไม่สามารถขอปรับวงเงินความคุ้มครองในแต่ละหมวดได้ เพราะแต่ละแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายได้กำหนดตายตัวมาแล้วว่าความคุ้มครองในหมวดนั้น ๆ ควรจะมีวงเงินเท่าไหร่ตามค่าสถิติประกันภัยที่ผู้เชี่ยวชาญได้คำนวณมา

          เรามีความเสี่ยงสูงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ แค่ไหน เช่น มีญาติสายตรงเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง หรือตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ชอบรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทำงานในพื้นที่ที่มีมลพิษสูง เพื่อจะได้วางแผนความคุ้มครองได้อย่างเหมาะสมว่าควรซื้อประกันที่มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าไร ซึ่งหากต้องการประกันที่ครอบคลุมทั้งหมดก็อาจต้องซื้อแผนอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น ประกันโรคร้ายแรง ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ประกันค่าชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

กองทุนรวม คือ การรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปลงทุนตามที่ได้ตกลงกับนักลงทุน กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นี้จะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และจะมีการจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งกฎหมายจะกำหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทนนักลงทุนที่นำเงินมาลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนล้ม ประกันสุขภาพอันไหนดีที่สุด ผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะชดเชยให้กับนักลงทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนไม่ได้ทำตามหนังสือชี้ชวนผู้ดูแลผลประโยชน์ก็จะเอาผิดบริษัทจัดการกองทุนแทนผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

ติดตามเราได้ที่ … เฟสบุ๊ค : เกร็ดสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *